Oferta

12112534_1046767082014038_1813283773_o

Tutaj cała rodzina i poszczególni jej członkowie otrzymają profesjonalne wsparcie.

 OFERUJEMY:

  •   konsultacje rodzinne
  •   terapię par i rodzin
  •   warsztaty dla rodziców
  •   poradnictwo
  •   psychoterapię indywidualną
  •   spotkania psychoedukacyjne i rozwojowe
  •   szkolenia profesjonalistów

CENNIK:

  • Konsultacja to wstępne spotkanie lub spotkania mające na celu poznanie sytuacji problemowej, określenie celów, metod pomocy i kierunków dalszej pracy (czas trwania ok. 60 minut). Cena zależy od charakteru zgłoszenia (indywidualne: 100 zł, pary: 150 zł, rodzinne: 180 zł)

  • Terapia jest specyficzną formą pomocy psychologicznej i/lub leczenia opierającą się na dialogu. Regularne spotkania terapeutyczne zasadzają się na relacji z terapeutą lub terapeutami i polegają na omawianiu aktualnych problemów, docieraniu do ich systemowej genezy oraz poszukiwaniu korzystnych rozwiązań.

Terapia indywidualna (50 min) – 100zł

Terapia pary (60 min) – 150 zł

Terapia rodziny (60 min) -180 zł


  • Coaching to spotkania rozwijające umiejętności osobiste, skupiają się na uruchamianiu i wzmacnianiu potencjału człowieka poprzez wydobywanie jego zasobów i wyznaczanie celów, sednem coachingu jest partnerska relacja i facylitacji zmian, których autorem i sprawcą jest Klient. Czas i cena jednej sesji: 60 min – 150zł