Jak pomagamy

Nasz Instytut specjalizuje się w niesieniu profesjonalnej pomocy w trzech obszarach: poradnictwa, coachingu i terapii. Pomagamy w uzyskaniu większego wglądu w sytuację problemową i określeniu najlepszych form dalszego wsparcia.

Po skontaktowaniu się z nami telefonicznie lub mailowo umawiamy pierwszą wizytę, która jest konsultacją wstępną.
W zależności od potrzeb i charakteru sprawy może się odbyć więcej konsultacji.
Kolejnym etapem pomocy jest podjęcie decyzji o formie i częstotliwości dalszej współpracy.


Spotkania mogą odbywać się w trybie:

  • doradczym poradnictwo psychologiczne, życiowe, wychowawcze, rodzinne, małżeńskie,
  • coachingowym – rozwijanie własnego potencjału, praca nad celami i uruchamianiem zasobów,
  • terapeutycznym – dłuższa i pogłębiona praca  nad problemami, które mają swoje źródło w przeszłości.
    Pierwszym krokiem do wprowadzenia zmian jest właściwe rozpoznanie własnych potrzeb, możliwości i dopasowanie odpowiedniego wsparcia.

CENNIK: zobacz tutaj