O Instytucie

Wytrawnymi praktykami są raczej ci, którzy potrafią elastycznie korzystać z zaleceń technicznych, a także – gdy wymaga tego sytuacja kliniczna – postępować wbrew nim bądź wykraczać poza nie”  /A. Ruth, P. Fonagy

Instytut PsychoanalitycznyPOZA SCHEMATEM” jest to miejsce gdzie cała rodzina i poszczególni jej członkowie otrzymają profesjonalne wsparcie psychologiczne, terapeutyczne i rozwojowe.

Naszym nadrzędnym celem jest niesienie profesjonalnej pomocy rodzinom, parom i osobom indywidualnym, które poszukują wsparcia ze względu na doświadczane trudności w życiu rodzinnym (kryzysy małżeńskie, niepowodzenia wychowawcze) i problemy natury osobistej.

Pracujemy głownie w oparciu o podejście psychoanalityczne i systemowe, uzupełniając diagnozę i pomoc założeniami nurtu psychodynamicznego i humanistyczno-egzystencjalnego (Gestalt).

W planowaniu pomocy kierujemy się poszanowaniem indywidualnych potrzeb i możliwości naszych pacjentów.

Każdy kontakt rozpoczynamy od konsultacji aby dobrać najwłaściwsze formy pracy i zaplanować odpowiedni czas na osiągnięcie ustalonych celów.

Działamy tak aby zachowując najwyższe standardy etyczne twórczo integrować różnorodne techniki i wychodzić poza utarte schematy. Wszystko po to, aby stworzyć jak najlepszą przestrzeń do terapii i rozwoju naszych pacjentów.

W Instytucie Psychoanalitycznym „POZA SCHEMATEM” pracują wykwalifikowani specjaliści z bogatą wiedzą i różnorodnym doświadczeniem psychologicznym, pedagogicznym, terapeutycznym i edukacyjnym.
Jesteśmy zgranym, uzupełniającym się zespołem, stale podnosimy swoje kompetencje i poddajemy naszą pracę regularnej superwizji.
Respektujemy https://ptpp.pl/dokumenty/kodeks-etyczny/Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Kodeks Etyczny Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Nasza oferta obejmuje wsparcie:

PSYCHOLOGICZNE (poradnictwo, interwencja kryzysowa)

TERAPEUTYCZNE (dla rodzin, par i osób indywidualnych)

EDUKACYJNE:

– dla rodziców (trening umiejętności wychowawczych)

– dla profesjonalistów (specjalistyczne szkolenia, konferencje i warsztaty tematyczne)